Voor Mekaar Daalmeer

Wijkbewoners kunnen terecht bij het gratis fysieke inlooppunt in Wijkcentrum Daalmeer. De vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt bij het informatiepunt, soms in samenspraak met de hulpverleners van het wijkcentrum die als achterwacht aanwezig zijn. De overige vragen wordt opgepakt door de professionals vanuit de aangesloten partijen omdat de vraag specialistisch of complex is.
Voor Mekaar is een samenwerkingsverband tussen professionals van verschillende organisaties als; MEE& De Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum Daalmeer én een groep vrijwilligers.
Op woensdagochtend is er om de week een consulent van Humanitas Noord-Kennemerland aanwezig. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze activiteiten, variërend van maatjescontacten bij thuisadministratie tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning (Home-Start) tot steun in de laatste levensfase.
Iedere donderdagochtend is er een sociaal werker vanuit MEE & de Wering aanwezig. Mee & de Wering geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van zorg en opvoeden, onderwijs, welzijn, wonen, schulden of werk en inkomen. De sociaal werkers staan naast u, altijd. En kijken samen met u naar wat voor u het beste is. Zodat u uiteindelijk zelf uw keuze kunt maken. Deze ondersteuning is kosteloos.
Het wijkcentrum is laagdrempelig en toegankelijk en het team van Voor Mekaar staat open voor alle vragen van wijkbewoners. Ook het feit dat er geen afspraak gemaakt hoeft te worden werkt hieraan mee. De ondersteuning die geboden wordt is zo eenvoudig indien mogelijk en wanneer nodig wordt er warm doorverwezen naar een organisatie binnen het netwerk.