Voor Mekaar Daalmeer

Wijkbewoners kunnen terecht bij het gratis fysieke inlooppunt in Wijkcentrum Daalmeer. De vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt bij het informatiepunt, soms in samenspraak met de hulpverleners van het wijkcentrum die als achterwacht aanwezig zijn. De overige vragen wordt opgepakt door de professionals vanuit de aangesloten partijen omdat de vraag specialistisch of complex is.
Voor Mekaar is een samenwerkingsverband tussen professionals van verschillende organisaties als; MEE& De Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum Daalmeer én een groep vrijwilligers.
Humanitas Noord-Kennemerland
Op woensdagochtend is er in de oneven week een consulent van Humanitas Noord-Kennemerland aanwezig. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze activiteiten, variërend van maatjescontacten bij thuisadministratie tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning (Home-Start) tot steun in de laatste levensfase.
WonenPlus Alkmaar
Op de woensdagochtend in de even week staat er een consulent van WonenPlus Alkmaar voor u klaar. WonenPlus voor de Alkmaarse inwoners met een lichamelijke-, psychische- of verstandelijke beperking praktische en of persoonlijke ondersteuning, om zelfstandig en op een plezierige wijze zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. U kunt denken aan; klussen in en om huis, eenvoudige administratie, vervoer met begeleiding, huisbezoeken, digitale ondersteuning, gesprekken over zingeving, samen winkelen en samen uit , hulp bij ziekte en ongemak en mantelzorgondersteuning. Maar ook hand- en spandiensten zijn onderdeel van het aanbod. Deze diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers tegen een betaling van 4 euro p/m, afhankelijk van de financiële situatie misschien zelfs voor 2 euro p/m.
MEE & de Wering
Iedere donderdagochtend is er een sociaal werker vanuit MEE & de Wering aanwezig. Mee & de Wering geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van zorg en opvoeden, onderwijs, welzijn, wonen, schulden of werk en inkomen. De sociaal werkers staan naast u, altijd. En kijken samen met u naar wat voor u het beste is. Zodat u uiteindelijk zelf uw keuze kunt maken. Deze ondersteuning is kosteloos.
Het wijkcentrum is laagdrempelig en toegankelijk en het team van Voor Mekaar staat open voor alle vragen van wijkbewoners. Ook het feit dat er (normaliter) geen afspraak gemaakt hoeft te worden werkt hieraan mee. Nu door de huidige omstandigheden rondom Corona wordt een afspraak maken wel geadviseerd. De ondersteuning die geboden wordt is zo eenvoudig indien mogelijk en wanneer nodig wordt er warm doorverwezen naar een organisatie binnen het netwerk.