Psychologiepraktijk Mentaal Sterker

Psychologiepraktijk Mentaal Sterker biedt psychologische behandeling (generalistische basis-ggz) aan volwassenen met lichte tot matige psychische klachten, gericht op herstel waarbij de eigen kracht wordt versterkt. Mentaal Sterker staat voor laagdrempelige psychologische zorg in het Hart van de wijk. Samen met u wordt invulling gegeven aan uw behandeling. Bij de keuze van het type behandeling wordt rekening gehouden met uw voorkeur en klachten. Behandelmethoden die kunnen worden ingezet zijn: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte therapie, Acceptance and commitment therapie en Interpersoonlijke therapie.

Naast gesprekken in de praktijk kunnen e-Health-modules gebruikt worden. Waar gewenst kunnen we samenwerking zoeken met mensen uit uw netwerk en/ of andere professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen.

Suzanne Ettema, gezondheidszorg psycholoog
Suzanne Ettema, gezondheidszorg psycholoog

Mentaal Sterker laat met het Keurmerk Basis GGZ zien dat zij een stapje extra doet als het gaat om kwaliteit van zorg. De zorg die Mentaal Sterker biedt, wordt vergoed vanuit uw basisverzekering als u een verwijzing van uw arts/ praktijkondersteuner heeft. Wel wordt eerst aanspraak gedaan op uw eigen risico.

De zorg die Mentaal Sterker biedt, valt binnen uw basisverzekering (als u een verwijzing van uw arts of praktijkondersteuner heeft). Mentaal Sterker is aangesloten bij Vicino-NHN.

Let op: Mentaal Sterker is geen onderdeel van het welzijnsaanbod van Wijkcentrum De Daalder maar een externe huurder. U kunt allen via Mentaal Sterker contact opnemen met Mentaal Sterker. Klik hier voor de huidige wachttijd voor de praktijk.

Kosten

De zorg die Mentaal Sterker biedt, valt binnen uw basisverzekering (als u een verwijzing van uw arts of praktijkondersteuner heeft)