NAH - Café Alkmaar

Het NAH – Café Alkmaar is een ontmoetingsplek voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en hun verwanten. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal, leer van elkaar over bijvoorbeeld het omgaan met prikkels, praat in groepjes waar je energie van krijgt en wat nodeloos energie opslurpt en er worden nog meer hulpmiddelen aangereikt. Het NAH-café wordt georganiseerd door Perspectief Na Hersenletsel.

Het NAH-café is ’s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur, op de laatste zaterdag van februari, maart, april, mei, september, oktober, november en december (4 keer in het voorjaar en 4 keer in het najaar). Elke sessie is s’morgens van 10 tot 12.00 uur.

Vooraf opgeven via email: nahcafealkmaar@esdege-reigersdaal.nl

Kosten

Geen

Tijd

Zaterdagochtend van 10 tot 12.00 uur op de laatste zaterdag van februari, maart, april, mei, september, oktober, november en december.

Bekend programma 2023:

  • 29 april: Presentatie “Afasie” door Saskia Dibbets en Natascha Darlang
  • 27 mei: Informeel samen zijn om het eerste deel van het jaar af te sluiten