Knooppunt Dementie

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Er is veel informatie beschikbaar, maar waar moet je beginnen? Maakt u zich zorgen over uzelf of iemand met geheugenproblemen? Veel mensen met beginnende dementie en/of hun mantelzorgers kunnen hulp gebruiken. Alzheimer Nederland is daarom gestart met het Knooppunt Dementie. Het knooppunt bestaat uit een website (knooppuntdementie.nl), telefonisch spreekuur en twee inlooppunten, waarvan een in Wijkcentrum De Daalder.

Donderdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur hebben wij een inloopspreekuur, hier wordt u gericht geholpen. Dit inloopspreekuur is verbonden met het informatiepunt Voor Mekaar Daalmeer.

Contact

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Tijd

Donderdagochtend 9:00 tot 12 uur