Voor Mekaar Daalmeer

Wijkbewoners kunnen terecht bij het gratis fysieke inlooppunt in Wijkcentrum Daalmeer. De goed geschoolde vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker. Indien gewenst kan de vraag in samenspraak met de hulpverleners van het wijkcentrum worden opgepakt. Vragen die specialistischer zijn kunnen direct worden opgepakt door aanwezige professionals vanuit een aantal aangesloten partijen.
Voor Mekaar is een samenwerkingsverband; vrijwilligers en professionals op locatie aanwezig voor u! 
Dit samenwerkingsverband bestaat uit professionals van verschillende organisaties als; MEE& De Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum Daalmeer én een groep vrijwilligers.
Het wijkcentrum is laagdrempelig en toegankelijk; het team van Voor Mekaar staat open voor alle vragen van wijkbewoners. Ook het feit dat er (normaliter) geen afspraak gemaakt hoeft te worden werkt hieraan meeDe ondersteuning die geboden wordt is zo eenvoudig indien mogelijk en intensiever indien nodig. Er wordt dan warm doorverwezen naar een organisatie binnen ons netwerk.

U kunt twee ochtenden per week terecht met al uw vragen:

Woensdag & donderdag
– 09.00-12.00 uur

U kunt zowel telefonisch als via e-mail een afspraak maken.

T: 072-5617618
E: voormekaardaalmeer@gmail.com

Humanitas Noord-Kennemerland

Op woensdagochtend is er in de oneven week een consulent van Humanitas Noord-Kennemerland aanwezig. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze activiteiten, variërend van maatjescontacten bij thuisadministratie tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning (Home-Start) tot steun in de laatste levensfase.

WonenPlus Alkmaar

Op de woensdagochtend in de even week staat er een consulent van WonenPlus Alkmaar voor u klaar. WonenPlus voor de Alkmaarse inwoners met een lichamelijke-, psychische- of verstandelijke beperking praktische en of persoonlijke ondersteuning, om zelfstandig en op een plezierige wijze zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

MEE & De Wering

Iedere donderdagochtend is er een sociaal werker vanuit MEE & de Wering aanwezig. Mee & de Wering geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van zorg en opvoeden, onderwijs, welzijn, wonen, schulden of werk en inkomen. De sociaal werkers staan naast u, altijd. En kijken samen met u naar wat voor u het beste is. Zodat u uiteindelijk zelf uw keuze kunt maken. Deze ondersteuning is kosteloos.