Nieuw in ons Wijkcentrum: rijbewijskeuring.

Vanaf 15 juni kunt u iedere 2e woensdag van de maand bij wijkcentrum Daalmeer terecht voor uw rijbewijskeuring.
Doktersassistente Leni van Breugel beantwoord uw vragen, meet uw bloeddruk en controleert uw urine op suiker. Keuringsarts rijbewijskeuringen voor het CBR Jan van Breugel vult met u het formulier in. De keuring is geen examen. Er worden gegevens verzameld, die door worden gestuurd naar het CBR, waarna het CBR een besluit neemt over uw rijvaardigheid. De keuring van Leni en Jan van Breugel is er op gericht u veilig op de weg te houden.

http://wijkcentrumdaalmeer.nl/wp-content/uploads/2022/06/Rijbewijshulp.jpg
Leni en Jan van Breugel

Het tarief voor de keuring bedraagt € 40,00 euro (leeftijd 75+ formulier) en € 10,00 euro voor elk bijkomend formulier. ( ieder formulier heeft een eigen ZD code )

Rijbewijskeuring is geen onderdeel van het welzijnsaanbod van Wijkcentrum Daalmeer maar een externe huurder.

Zie voor meer informatie hier op onze website.


Opening Voor Mekaar Daalmeer

Voor Mekaar Daalmeer heeft op donderdagochtend 12 maart haar deuren voor het eerst geopend. Na een hele tijd hard werken en voorbereiden was het dan zover en dan zijn we zo trots op!

Voor Mekaar Daalmeer is een samenwerkingsverband tussen professionals vanuit verschillende organisaties. Oorspronkelijk gestart in Oudorp en nu nieuw in Daalmeer! De samenwerkende partijen zijn onder andere MEE & de Wering, Humanitas en Wonenplus. Samen streven wij ernaar om het hulpaanbod voor de bewoners van de wijk duidelijk te maken, zodat de wegen beter en vroegtijdig gevonden kunnen worden.

Bij het informatiepunt van Voor Mekaar Daalmeer kunt u op woensdag en donderdag terecht voor al uw vragen. Deze kunnen gaan over het niet begrijpen van een brief tot het uiten van zorgen over een wijkbewoner. Samen met een geschoolde vrijwilliger en een achterwacht van professionals kijken we dan naar de beste stappen om te ondernemen.

Woensdagochtend van 9.00 tot 12.00

Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00