Zoals elk jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om het Mantelzorgcompliment aan te vragen. Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse financieel extraatje als blijk van waardering  van de gemeente Alkmaar voor haar mantelzorgers.
Aanmeldingen kunnen gedaan worden tussen 1 augustus en 15 december 2020. Voorgaande jaren kon dit via de post, dit jaar enkel digitaal.

Hoe werkt het? ????
Als zorgvrager kunt u het compliment aanvragen voor uw mantelzorger(s). Het aanvragen doet u
via de website van gemeente Alkmaar, www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment.
Heeft u vragen of moeite met digitaal aanvragen? Geen zorgen! U kunt in Wijkcentrum Daalmeer terecht bij het informatiepunt Voor Mekaar Daalmeer. Woensdag en donderdag van 09.00-12.00 uur.
Zij kunnen uitleg geven over de aanvraag en deze eventueel met u op de computer indienen. ????????
Voorwaarden ????
U kunt het compliment alleen aanvragen als u, de zorgvrager:
• langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft;
• in de gemeente Alkmaar woont en mantelzorg ontvangt;
• thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont.
– U woont dus NIET in een verpleeginstelling of zorginstelling.
– U kunt het compliment alleen aanvragen als uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie
u het compliment aanvraagt):
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg heeft verleend;
• 18 jaar of ouder is.
Om in aanmerking te komen voor het compliment, dient u de volgende bewijsstukken mee te sturen met uw digitale aanvraag. Meer informatie is te vinden op www.alkmaar.nl onder ‘Mantelzorgcompliment’.