Spreekuur wijkagent Jos

Nu de deuren van Wijkcentrum Daalmeer weer gedeeltelijk open zijn zullen ook een aantal reguliere activiteiten weer opstarten.

Een daarvan is het wekelijkse spreekuur van onze wijkagent Jos van der Schee. Vanaf woensdag 17 juni zal hij weer voor de wijkbewoners van Daalmeer klaar staan tussen 10.00 en 11.00 uur.

Mocht u niet de mogelijkheid hebben om het spreekuur te bezoeken, dan kunt u ten alle tijdens contact opnemen met de politie Alkmaar, zij zullen u dan in contact brengen met de wijkagent. Samen bespreekt u of het telefonisch besproken kan worden of dat het handig is om een afspraak te maken met Jos.


Opening Voor Mekaar Daalmeer

Voor Mekaar Daalmeer heeft op donderdagochtend 12 maart haar deuren voor het eerst geopend. Na een hele tijd hard werken en voorbereiden was het dan zover en dan zijn we zo trots op!

Voor Mekaar Daalmeer is een samenwerkingsverband tussen professionals vanuit verschillende organisaties. Oorspronkelijk gestart in Oudorp en nu nieuw in Daalmeer! De samenwerkende partijen zijn onder andere MEE & de Wering, Humanitas en Wonenplus. Samen streven wij ernaar om het hulpaanbod voor de bewoners van de wijk duidelijk te maken, zodat de wegen beter en vroegtijdig gevonden kunnen worden.

Bij het informatiepunt van Voor Mekaar Daalmeer kunt u op woensdag en donderdag terecht voor al uw vragen. Deze kunnen gaan over het niet begrijpen van een brief tot het uiten van zorgen over een wijkbewoner. Samen met een geschoolde vrijwilliger en een achterwacht van professionals kijken we dan naar de beste stappen om te ondernemen.

Woensdagochtend van 9.00 tot 12.00

Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00