Psychologiepraktijk Mentaal Sterker

Sinds begin 2020 heeft Psychologiepraktijk Mentaal Sterker haar deuren geopend in Wijkcentrum Daalmeer. In mijn praktijk bied ik, Gezondheidszorgpsycholoog Drs. Suzanne Ettema, psychologische behandeling (generalistische basis-ggz) aan volwassenen met lichte tot matige psychische klachten, gericht op herstel waarbij de eigen kracht wordt versterkt.

Mentaal Sterker staat voor laagdrempelige psychologische zorg in het Hart van de wijk.

Samen met u wordt invulling gegeven aan uw behandeling. Bij de keuze van het type behandeling wordt rekening gehouden met uw voorkeur en klachten.

Behandelmethoden die kunnen worden ingezet zijn: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte therapie, Acceptance and commitment therapie en Interpersoonlijke therapie. Naast gesprekken in de praktijk kunnen e-Health-modules gebruikt worden. Waar gewenst kunnen we samenwerking zoeken met mensen uit uw netwerk en/ of andere professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen.

Mentaal Sterker laat met het Keurmerk Basis GGZ zien dat zij een stapje extra doet als het gaat om kwaliteit van zorg.

De zorg die Mentaal Sterker biedt, valt binnen uw basisverzekering (als u een verwijzing van uw arts of praktijkondersteuner heeft). Mentaal Sterker is aangesloten bij Vicino-NHN.

Let op: Mentaal Sterker is geen onderdeel van het welzijnsaanbod van Wijkcentrum Daalmeer maar een externe huurder. U kunt allen via Mentaal Sterker contact opnemen met Mentaal Sterker.

Kosten

De zorg die Mentaal Sterker biedt, valt binnen uw basisverzekering (als u een verwijzing van uw arts of praktijkondersteuner heeft)