Steuntje in de rug tijdens de feestdagen

 

Steuntje in de rug tijdens de feestdagen

Dankzij een aantal geweldige samenwerkingen hebben wij afgelopen dagen een mooi kerstpakket kunnen voor een aantal wijkbewoners.

Op donderdag 24 december 2020 hebben wij met ons team een goed gevuld tasje langs wijkbewoners gebracht. In twee groepjes gingen wij op de fiets onze wijk door om deze persoonlijk bij hen langs te brengen. Dit om deze groep een hart onder de riem te steken in deze gekke tijd en als leuke opsteker voor de naderende feestdagen.

We hebben in totaal 35 wijkbewoners blij kunnen maken en dit voelde ontzettend goed! De wijkbewoners waren door verschillende partijen bij ons opgegeven. We willen onze sponsoren hierbij ook hartelijk danken voor hun bijdrage! Brooklynn Hair & Beauty center, Jumbo Daalmeer, Hanos, Fortune, De Waerden locatie Kantoor en Zeep en Lidl Koedijk.


Waardering voor de mantelzorgers

Zoals elk jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om het Mantelzorgcompliment aan te vragen. Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse financieel extraatje als blijk van waardering  van de gemeente Alkmaar voor haar mantelzorgers.
Aanmeldingen kunnen gedaan worden tussen 1 augustus en 15 december 2020. Voorgaande jaren kon dit via de post, dit jaar enkel digitaal.

Hoe werkt het? ????
Als zorgvrager kunt u het compliment aanvragen voor uw mantelzorger(s). Het aanvragen doet u
via de website van gemeente Alkmaar, www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment.
Heeft u vragen of moeite met digitaal aanvragen? Geen zorgen! U kunt in Wijkcentrum Daalmeer terecht bij het informatiepunt Voor Mekaar Daalmeer. Woensdag en donderdag van 09.00-12.00 uur.
Zij kunnen uitleg geven over de aanvraag en deze eventueel met u op de computer indienen. ????????
Voorwaarden ????
U kunt het compliment alleen aanvragen als u, de zorgvrager:
• langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft;
• in de gemeente Alkmaar woont en mantelzorg ontvangt;
• thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont.
- U woont dus NIET in een verpleeginstelling of zorginstelling.
- U kunt het compliment alleen aanvragen als uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie
u het compliment aanvraagt):
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg heeft verleend;
• 18 jaar of ouder is.
Om in aanmerking te komen voor het compliment, dient u de volgende bewijsstukken mee te sturen met uw digitale aanvraag. Meer informatie is te vinden op www.alkmaar.nl onder ‘Mantelzorgcompliment’.

De Stamtafel

Heeft u behoefte aan sociaal contact? Wekelijks op vrijdagmiddag van 14:00-16:00 uur een informeel samenzijn voor heren uit de wijk.

Onder begeleiding van Remko van Bakel komt u samen in de lounge en gezamenlijk bepaalt u de invulling van de middag. Neemt u vandaag met elkaar de krant door of onderneemt u een kleine activiteit zoals; biljarten, kaarten of darten?

De Stamtafel is een activiteit van Voor Mekaar Daalmeer.


Opening Voor Mekaar Daalmeer

Voor Mekaar Daalmeer heeft op donderdagochtend 12 maart haar deuren voor het eerst geopend. Na een hele tijd hard werken en voorbereiden was het dan zover en dan zijn we zo trots op!

Voor Mekaar Daalmeer is een samenwerkingsverband tussen professionals vanuit verschillende organisaties. Oorspronkelijk gestart in Oudorp en nu nieuw in Daalmeer! De samenwerkende partijen zijn onder andere MEE & de Wering, Humanitas en Wonenplus. Samen streven wij ernaar om het hulpaanbod voor de bewoners van de wijk duidelijk te maken, zodat de wegen beter en vroegtijdig gevonden kunnen worden.

Bij het informatiepunt van Voor Mekaar Daalmeer kunt u op woensdag en donderdag terecht voor al uw vragen. Deze kunnen gaan over het niet begrijpen van een brief tot het uiten van zorgen over een wijkbewoner. Samen met een geschoolde vrijwilliger en een achterwacht van professionals kijken we dan naar de beste stappen om te ondernemen.

Woensdagochtend van 9.00 tot 12.00

Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00